Bli enda bedre på CRM

Denne artikkelen er for ledere i bedrifter som allerede bruker CRM og som ser potensiale for å jobbe enda smartere og mer effektivt. Har du ikke CRM enda? Les mer om hva vi kan tilby deg og din bedrift under 'Tjenester' i hovedmenyen.

Bli enda bedre på CRM

I 25 år har vi hjulpet bedrifter å ta i bruk – og bli gode på – CRM-verktøyet SuperOffice. Vi har møtt mange bedrifter på veien, store som små, og resultatene har som regel vært bra. Vi har vært med på suksesshistorier, men dessverre også noen mislykkede prosjekter. Uansett – på veien har vi lært hva som skal til, og det vil vi dele med dere.

Vis veien

Som leder må du stå frem som et godt eksempel. Det er ikke nok at du var med i anskaffelsesprosessen – du må gå foran og vise hvordan du ønsker at CRM skal brukes, og hvorfor.

Alle ansatte må vite hva CRM betyr for seg selv og bedriften. Fortell hva og hvordan de skal registrere dataene, og aller viktigst – hvorfor de gjør det. Etter hvert vil de selv merke fordelene et godt CRM-verktøy gir. Bare de blir vant til å bruke det.

Begynn enkelt

Det som har vist seg å fungere best for de fleste, er å begynne med de små tingene som har størst effekt. Lag en trinnvis plan som gradvis blir mer omfattende. Det er lov med ambisiøse mål, men å bite over for mye på en gang er ofte en utfordring – og en av grunnene til at mange CRM-implementeringer mislykkes.

Vår enkle hovedregel er at de fleste bør begynne med standardløsningen til SuperOffice. Over tid vil det være naturlig å tilpasse systemet etter å ha erfart hvilke behov som ikke er dekket. Det er også lettere å få med seg de ansatte om du starter med det grunnleggende. Mange vil oppleve CRM som tidkrevende og unødvendig i starten. Da bør de få tid til å venne seg til systemet og selv få kjenne nytteverdien. Etter hvert legger du merke til måter å forenkle prosessen for å legge inn data. Fjern overflødige felter og legg til nye. En bedrift bør utvikle seg konstant, og kontinuerlige tilpasninger i CRM-løsningen kan derfor være lurt.

De bedriftene som hele tiden jobber med å forbedre prosessene innen CRM er de samme som mener de har lykkes med å ta i bruk løsningen. Et annet godt tips er å begrense adgangen til de ansatte, slik at de kun har tilgang til det de trenger. CRM er komplekst, og begrensninger kan gjøre det enklere å forholde seg til.

Sett nye delmål underveis

Etter å ha lykkes med de første delmålene er det lurt å lage nye. Delmålene bør være konkrete (målbare) og realistiske samtidig som de bidrar til at bedriften utvikler seg.

Det er viktig å huske på at CRM-verktøyet skal gjøre det enklere å nå, samt følge opp målene. Å bruke et CRM-verktøy er ikke et mål i seg selv. Eksempler på gode delmål kan være å redusere svartiden på kundehenvendelser med 10% eller å ringe minimum 3 potensielle kunder hver dag.

Leverandøren

Leverandøren bør være en god sparringpartner som du kan dra nytte av. De ser bedriften din utenfra, og ved å la de bli kjent med prosesser og problemstillinger kan de komme med gode innspill og løsninger. Sjansen er stor for at de har vært borti lignende utfordringer tidligere, og at de har erfart hva som fungerer godt.

Opplæring og oppfølging

Stort sett alle bedrifter er gode på å trene rett etter anskaffelsen av CRM. Utfordringen er å opprettholde treningen over tid.

Vår erfaring er at det er de som fortsetter å holde seg oppdatert og ønsker å utvide kunnskapen innen CRM som best lykkes med det. Slik det er med det meste i livet, egentlig. Følg opp bruken og bruk dataene i internmøtene. Det er ikke mye som skal til, det handler i første omgang om å få rutinene på plass. De som bruker et kvarter av salgsmøtet til å diskutere CRM-løsningen og gjerne trekker frem «best practice» blant de ansatte klarer å opprettholde engasjementet. Det vil si at dersom du jobber med salg, vis en oversikt over antall møter og telefoner de har tatt og hvor mange salg de har fått til. Du kan gjerne bruke de registrerte dataene til å belønne de beste selgerne – det er også en måte å få de til å bruke det på.

Ros motiverer til å fortsette å bruke CRM-systemet aktivt. Det viktigste er tross alt å få de ansatte til å bli vant med at alt skal inn i CRM. Vær klar på at «det som ikke ligger i CRM finnes ikke». Kommer du over noe som ikke ligger i systemet, men som bør være der, sier du ifra med en gang. Å supplere med kurs for å få med seg nye funksjoner eller friske opp hukommelsen bidrar også til å øke kompetansen.

Vi har en rekke kurs i SuperOffice som er åpne for alle som ønsker. Les mer om kursene våre.

Hvilket CRM anbefaler vi?

I 20 år har vi solgt SuperOffice sine CRM-løsninger. Vi undersøker og sammenligner ulike løsninger jevnlig, og for oss har SuperOffice gang på gang vist seg å være best. Derfor anbefaler vi, med hånden på hjertet, SuperOffice til kundene våre. Hos oss har vi dyktige rådgivere og tekniske konsulenter som skreddersyr SuperOffice etter kundenes behov.

La oss hjelpe deg å bli bedre på å bruke CRM. Ring en av rådgiverne våre for en uforpliktende prat!