En effektiv salgshverdag med Business Analyze

Med full kontroll over pipeline og muligheter får du anledning til å nå målene du setter. Med SuperOffice og Business Analyze har du tilgang til fakta i nåtid når du trenger det. Ta strategiske valg basert på sanntidsdata. Faktabasert, operativ salgsledelse kan brytes ned til disse enkle operasjonene: observer, korriger og mål.

Observere, korrigere, måle.
DashboardExample02, Business Analyze

Dashbordeksempel. Business Analyze

For alle som jobber med salg er vekst ofte i fokus. Får å lykkes med dette må alle salgsmuligheter forvaltes på best mulig måte. Business Analyze gir ledelsen raskt tilgang til bedriftens kriterier for styring. Eksempler på nøkkelkriterier for suksess knyttet til salg er antall prosesser skapt, antall prosesser til ‘closing’, hitrate, sum av prosesser til ‘closing’, og årsaker til tap/vinn. Alle disse KPIene ligger ferdig i løsningen og kan enkelt tas i bruk. Disse er selvfølgelig også tilgjengelig på mobil slik ar du kan følge med på disse verdiene når det passer deg. Tilgjengelighet er helt sentralt når det gjelder oppfølging av suksesskriteriene; alle ser de samme tallene, og gjør sine korrigeringer i samhandling med salgsleder. Dialog rundt salgene kan du enkelt gjøre på mobil slik at du husker hvilke tiltak dere ble enig om.

Ett kundebilde.

Ved å samle nøkkeltall og KPIer fra ulike kilder, som ERP-systemet, SuperOffice eller andre kilder, og deretter sammenstille disse i et felles kundebilde vil man enkelt gi alle tilgang til samme tall slik at korrekte tiltak kan iverksettes. Typiske KPIer relevant for et slikt kundebilde er å måle omsetning opp mot budsjett, antall saker, omsetning i år sammenlignet med fjoråret, og salgsinnsats. Summen av disse skal gi selgeren best mulig forutsetninger for å nå de definerte målene og ta de riktige beslutningene.

Rapportering på den enkle måten.

Vi ser ofte at ulike bedrifter rapporterer på ulike måter og etter ulike suksessfaktorer, og slik skal det være. Utfordringene starter når ansatte i samme bedriften benytter litt ulike rapporter. Da oppstår det gjerne usikkerhet og diskusjoner som enkelt kunne vært unngått dersom man hadde benyttet felles rapporteringsgrunnlag. På denne måten blir også tidstyver som manuell rapportering, fjernet.

DashboardExample01, Business Analyze

Foto: Business Analyze

Ved bruk av Business Analyze  kan alle tilbud omdannes til nøyaktig forecasting ned på produktnivå. Dette vil gi en helt ny mulighet til å forutse trender i markedet dere jobber mot. Ønsker du å lære mer om hvordan dette fungerer i praksis? Våre rådgivere er klare til å svare på dine spørsmål. Send gjerne din henvendelse til vår kundeserviceadresse, eller ring oss på 4000 1900

Ønsker du å lære mer om CRM?

Innlegget er skrevet av Joakim Wigdahl Sæther

I 2012 ble han en del av oss i Ganske Enkelt og har siden den tid hatt en enorm utvikling som rådgiver med flere store kunder i porteføljen. Joakim har en fortid som proff hockeyspiller, men valgte heller 8-16 livet fremfor en million i uka hos New York Rangers*. *Kan inneholde faktafeil.

Kontakt Joakim Wigdahl Sæther på telefon 406 97 789 eller e-post joakim@enkelt.no

Les mer om Joakim Wigdahl Sæther