Fokus – enkelhet er vanskelig, men det eneste rette!

Vi deler de fire fokusområdene vi mener er helt essensielle for at arbeidsprosessene i CRM skal bli så gode som de kan bli! Det andre fokusområdet omhandler fokus og klart definerte suksesskriterier for prosjektet.

Mange bedrifter har opplevd at når man endelig har besluttet og fått aksept for å kjøpe CRM, finnes det ingen grenser for hva man ønsker å få ut av løsningen. Ambisjonene blir fort store og man ønsker virkelig å hente ut gevinstene raskt. Prosjektgrupper opprettes og man setter opp ønskelister eller kravspesifikasjoner som fort vokser seg store. Dette er helt naturlig og veldig forståelig, men likevel er dette fallgruve nr. 1.

Det er viktig å definere opp og være enig med leverandøren om hva CRM skal løse for deres bedrift. Deretter er det viktig at man sammen setter opp noen suksesskriterier for prosjektet, og definerer prosjektgruppen. Vår anbefaling er at man fokuserer på så få prosesser som mulig, og dersom systemet skal dekke hele bredden, dele opp prosjektet. En normal inndeling ift. hovedområder som et CRM-system dekker er salgmarked, og (kunde)service, men selv innenfor disse områdene kan det være flere delprosesser.

I Ganske Enkelt er vi opptatt av å være en leverandør som holder igjen. For oss er det viktig at prosjektet gjøres så lite og så enkelt ut som mulig. Dette er mer et spørsmål om hvor enkelt kan vi gjøre det for at dere skal lykkes. Med erfaring fra noen av de mest komplekse CRM-løsninger i markedet, vet vi hvor viktig det er å starte enkelt. Vi får EN sjanse til å lykkes med CRM og derfor skal versjon 1 fokusere på å komme i gang og med de raskeste gevinstene. Har man først lykkes så ligger veien åpen for å utvide og ta i bruk nye muligheter de neste årene av levetiden. Gjennom ca. 25 år i CRM-markedet og flere hundre implementeringer så er våre beste råd:

  • Avgrens prosjektet mest mulig – aldri vurder å ta med «nice to have» i prosjektet
  • Del opp prosjektet inn i ulike faser og fokuser på de raske gevinstene først
  • Legg opp til en relativt tøff fremdriftsplan med liten rom for «svada»
  • Ta for seg så få prosesser som mulig i fase 1
  • Ha en prosjektgruppe som speiler selskapet; ledelse/ansatte og fagområder/avdelinger
  • Planlegg oppstartsdato og hold denne!
  • Sett opp opplæring for ALLE

Innlegget er skrevet av Anders Jahren

Den første som ble ansatt i Ganske Enkelt - allerede i 1996. Siden har han vært hos oss og i 2003 tok han over som daglig leder. Han har samtidig ansvar for flere store kunder og trives med å sjonglere mellom rådgiver- og lederrollen i hverdagen. Anders var i sine glansdager en aktiv langrennsløper, men det er ikke så lett å se lenger.

Kontakt Anders Jahren på telefon 928 26 175 eller e-post anders@enkelt.no

Les mer om Anders Jahren