Ganske Enkelt blir en del av ØkonomiBistand

ØkonomiBistand kjøper 100% av aksjene i Ganske Enkelt AS

Ganske Enkelt har hatt en lang reise mot å bli den flinkeste leverandøren av CRM-løsninger. Reisen er på ingen måte slutt, og vi skal i årene som kommer fortsette å utvikle oss slik at vi består som den foretrukne leverandøren av faget CRM til nye og eksisterende kunder. Når vi nå har blitt enige med ØkonomiBistand om at de kjøper selskapet, så er det fordi at det rett og slett er en fantastisk match.

ØkonomiBistand har god fart mot å bli skyleder på sitt fagområde ERP og HRM, og har i mange år også hatt ett team som jobber med SuperOffice. Ganske likt oss faktisk, men i noe mindre skala, og med flinke folk som vi har kjent i årevis. At vi nå slår de ressursene sammen og får enda flere mennesker om bord, vil etter hvert merkes også ute hos alle våre kunder i form av mer ledig kapasitet, økt kompetanse på integrasjoner med økonomisystemene og bedre kunnskap om alt som ligger i skjæringspunktene mellom CRM og ERP.

Utover i andre halvår 2022 vil vi begynne å se på hvordan vi rent praktisk tar til oss de nye mulighetene som dette gir, og hvordan vi bruker dette til å gi dere – kundene våre – enda bedre støtte. Inntil videre skjer det ingenting, men om dere tenker at «dette blir bra for oss, fordi…», eller bare lurer på noe helt annet omkring dette samarbeidet, så er det bare å ta kontakt med din rådgiver for en prat!

Alle vi i Ganske Enkelt gleder oss stort over dette, og ser frem til å bygge enda bredere og sterkere kompetanse som skal komme dere til gode.

Les pressemeldingen

Innlegget er skrevet av Tomm Borge

Like etter internett ble allmennkjent og PC'er begynte sitt store inntog i næringslivet, startet Tomm Ganske Enkelt i 1995. Målsetningen? GEAS skulle bli den flinkeste leverandøren av CRM-løsninger. Livet har han viet til familien og jobb, og i nyere tid også kampsport og brygging av øl.

Kontakt Tomm Borge på telefon 928 85 399 eller e-post tomm@enkelt.no

Les mer om Tomm Borge