Kundesenteret gjør det enda bedre å være kunde av Ganske Enkelt

I 25 år spesialisert oss på kundepleie – for andres kunder. For å lykkes med det, må vi fra tid til annen se på våre egne måter å jobbe på for å sikre at kundene våre blir ivaretatt til enhver tid. Fremover skal vi bli enda bedre på oppfølging av kunder, og derfor har vi etablert et kundesenter som skal jobbe aktivt med nettopp det.

Stikkordet er CRM

Da Ganske Enkelt ble etablert i 1995 var vårt hovedmål å bli den beste leverandøren av det vi på den tiden kalte kundeoppfølgingssystemer. I senere tid har dette fått forkortelsen CRM. Selv om vi er vant med å bli sett på som en IT-bedrift, er vi superopptatt av at det viktigste vi gjør, er å optimalisere prosesser. I tur vil dette hjelpe kundene våre å finne, vinne og beholde kunder.

Med andre ord har vi i 26 år spesialisert oss på kundepleie – for andres kunder. For å lykkes med det, må vi fra tid til annen vurdere hvordan vi selv følger opp og ivaretar kundene våre. Fremover skal vi ha et enda tydeligere fokus på oppfølging, og derfor har vi etablert et kundesenter som skal jobbe aktivt med nettopp det. Målet er å gi våre kunder flere lojale kunder gjennom begeistring og arbeidsglede.

Vår ferskeste avdeling, kundesenteret, har som hovedoppgave å følge opp kundene våre.

Det betyr at vi skal svare på innkommende henvendelser så raskt og godt som mulig. Samtidig skal vi jobbe proaktivt for å følge opp regelmessig med det vi kaller «status calls». Formålet med å ringe kundene på denne måten er å forsikre oss om at de er fornøyde, og hjelpe til dersom de har utfordringer. Vi på kundesenteret skal også tilby tjenester som gjør det enklere å drifte CRM-løsningen, for eksempel gjennom tjenesteporteføljen GEAS+.

Jeg tør påstå at vi legger mer ressurser bak supporttjenesten vår enn mange av konkurrentene våre. Grunnen til det, er vår erfaring med at brukere, administratorer og ledere som raskt får gode svar på sine utfordringer forblir fornøyde kunder over lengere tid. Statistikk har lenge fortalt oss at hovedårsaken til at kunder forlater sine leverandører er opplevelsen av at leverandør ikke bryr seg. Det jobber vi målrettet for at ikke skal være tilfellet i oppfattelsen av Ganske Enkelt.

Grunnen til at vi er den beste CRM-leverandøren på markedet, er at vi bryr oss, vi er tilgjengelige og vi følger opp avtaler. Jeg håper du husker på å bruke Ganske Enkelt sine ressurser aktivt i CRM-hverdagen din.

Se hvordan et CRM-system kan hjelpe bedriften din å bli endra bedre på kundeservice ved å prøve SuperOffice gratis i 30 dager.

Innlegget er skrevet av Fredrik Moen

Fredrik hjelper kundene våre med digitalmarkedsføring, noe han også er ansvarlig for i vår egen bedrift. Med utdanning innen markedsføring og bakgrunn fra CRM-implementering og teknisk salg bør han være på rett plass.

Kontakt Fredrik Moen på telefon 958 85 313 eller e-post fredrikm@enkelt.no

Les mer om Fredrik Moen