Leverandøren – viktigere enn produktet?

Vi deler de fire fokusområdene vi mener er helt essensielle for at arbeidsprosessene i CRM skal bli så gode som de kan bli! Det fjerde fokusområdet omhandler valg av riktig leverandør for å gjøre din CRM-implementering suksessfull.

Å velge CRM-løsning er for mange selskaper et spørsmål om å velge teknologi eller å velge mellom ulike produsenter av software. Preferanser og tidligere erfaringer hos ressurspersoner er ofte styrende på valget av løsning. Til tross for dette, viser det seg at svært mange mislykkes med sin CRM-løsning – undersøkelser viser at så mange som over 50% har erfaring med mislykkede CRM-implementeringer. Det er også slik at uansett hvilken produsent du har valgt, så finnes det både mislykkede og vellykkede implementeringer.

Spørsmålet er derfor om det kan være andre årsaker enn selve produktet som kan utgjøre en forskjell? De fleste produsentene har i dag ulike leverandører/partnere som står for leveransen ut til sluttkunden. Metodene for hvordan CRM-implementeres, er det stor forskjell på. Det er mange som kan selge software og lisenser, men det kreves mye mer for å implementere en løsning.

CRM er krevende fordi metodikk og rutiner vil påvirke den enkeltes arbeidshverdag. For å forstå hvordan kundene jobber med sine kunder, kreves det at man gjennomfører en forretningsanalyse og har evne til å forstå hvordan et selskap driver sin forretning. Dette skal deretter oversettes til prosesser og arbeidsflyt i en CRM-løsning som skal understøtte hverdagen til brukerne. Å tro at man derfor «bare» kan selge og installere en programvare hos en bedrift for så å ha et vellykket CRM-prosjekt, er i våre øyne svært naivt.

I Ganske Enkelt er vi overbevist om at man trenger erfarne rådgivere som er spesialister på å implementere CRM for en rekke ulike bedrifter. Vi tror at erfaring fra mange ulike bransjer, ulik størrelse på bedrifter og med ulik kompleksitet, vil føre til at en bedrift får en sparringspartner som sammen med de vil finne frem til den beste løsningen – ikke bare under implementeringen, men også gjennom utviklingen av CRM-løsningen de neste 3-5 årene.

Det er lett å fokusere på å få opp versjon 1 av CRM-løsningen, men like viktig er det å ha et langsiktig perspektiv på løsningen og legge en plan for de neste 1-3 årene. Derfor gjennomfører vi statusmøter hvert år med våre avtalekunder for å sikre at vi sammen ser på mulighetene og leter etter nye gevinstområder for å effektivisere virksomheten. CRM er en kontinuerlig prosess som må utvikle seg med markedet og kundene, og leverandør bør derfor ha:

  • Erfaring fra mange og ulike CRM-implementeringer
  • Egne rådgivere med lang erfaring og ansvar for CRM-prosjekter
  • En tydelig metodikk for forretningsanalyse og evne til å utvikle praktiske CRM-løsninger
  • En samarbeidspartner som årlig ønsker å utvikle kundene sine
  • Er store nok til å ha riktig kompetanse og nok ressurser til å håndtere mange CRM-prosjekter

Innlegget er skrevet av Anders Jahren

Den første som ble ansatt i Ganske Enkelt - allerede i 1996. Siden har han vært hos oss og i 2003 tok han over som daglig leder. Han har samtidig ansvar for flere store kunder og trives med å sjonglere mellom rådgiver- og lederrollen i hverdagen. Anders var i sine glansdager en aktiv langrennsløper, men det er ikke så lett å se lenger.

Kontakt Anders Jahren på telefon 928 26 175 eller e-post anders@enkelt.no

Les mer om Anders Jahren