Nyhet: SuperOffice Dashboards

Nå kan du enkelt visualisere alle dine CRM-data. Alle SuperOffice CRM Online kunder har nå tilgang til Dashboards som forbedrer mulighetene for rapportering og visualisering i SuperOffice. Fyll dashbordet ditt med grafer, lister og nøkkeltall for å få bedre innsikt i dine og teamets salg og aktiviteter.

SuperOffice Dashboards

Få faktaene på bordet ved å vise aktivitetsnivået sort på hvitt. Du ser planlagte, opprettetede og utførte salgsaktiviteter, og om du holder farten i forhold til forrige uke eller måned. Sørg også for at du bruker tiden din rett ved å få oversikt over hvilke type aktiviteter du bruker tiden din på, og sammenlign med resultatet for å sikre rett prioritering.

Forutse hvor mye du vil selge for. Om du vet totalverdien av dine avsluttede og forventede salg i en periode, vet du også hvordan du ligger an for å nå målene dine. Slik blir det også enklere å spisse innsatsen på nødvendige aktiviteter for å komme i mål.

Se salgene dine fordelt på de ulike fasene, sammen med summen av dem vektet etter sannsynlighet. Vet du hvilke faser du har flest åpne salg i, vet du også hvilke aktiviteter du bør utføre mest av for å nå målene dine. Eksempel: ser du en negativ utvikling i nysalg er det kanskje på tide å øke leadsgenererende markedsaktiviteter.

Ta kontakt med support@enkelt.no eller din rådgiver om du trenger å vite mer.