Oppleves salgsmøtet som en historietime?

Med over 15 års erfaring fra å jobbe med kjente bedrifter som tilhører de beste innenfor sin bransje, er jeg overrasket over hvor lite opptatt norske ledere er av planlagt aktivitet. Hovedfokus legges altfor ofte på å observere hvordan forrige uke og forrige måned gikk.

Hvorfor bør små bedrifter bruke CRM?

Det er lett å tenke at CRM-systemer kun er for de store, komplekse organisasjonene med hundrevis av kunder og leverandører. Men slik er det ikke. 50% av alle små bedrifter mislykkes innen de første 12 månedene. Et CRM-system hjelper deg å holde styr på kontaktinformasjon og aktiviteter som er relevante for virksomheten din. Det samler all kundedata på ett sted og legger til rette for bedre kundeforhold.

Hvordan vet du om du trenger CRM?

Mot bedre resultater med SuperOffice Analyze

En leders største utfordring er ikke å få tilgang til nok informasjon, men å få informasjonen presentert på en slik måte at man enkelt kan få overblikk. Det å få nøkkeldata enkelt visualisert bidrar til smartere og raskere forretningsbeslutninger.

Kombinerte utvalg – nyhet i SuperOffice 7

I SuperOffice 7 kan man sette sammen ulike utvalg til et kombinert utvalg. Utvalgene man setter sammen kan være både med og uten sammenfallende kriterier, og man kan kombinere statiske og dynamiske utvalg. Her åpnes helt nye muligheter for å lage utvalg som inneholder data man ikke kan få listet opp i et enkelt, frittstående utvalg.

Hvorfor CRM-systemet er en verdifull ressurs

Hva er de mest verdifulle ressursene i din bedrift? Mange vil nok nevne menneskelige ressurser, leverandører, produkter eller systemer. Vi mener at CRM-systemet er høyt oppe på listen.