Mot bedre resultater med SuperOffice Analyze

En leders største utfordring er ikke å få tilgang til nok informasjon, men å få informasjonen presentert på en slik måte at man enkelt kan få overblikk. Det å få nøkkeldata enkelt visualisert bidrar til smartere og raskere forretningsbeslutninger.

SuperOffice Analyze jobber sammen med deg for å skape fokus, inspirasjon og entusiasme innenfor områder og målekriterier (KPIer) som er viktige for din virksomhet:

• Økt salgseffektivitet og derav sikre inntekter
• Enklere ledelse av salgsteamet og salgsprosessen
• Økt forutsigbarhet ved bedre prognostisering
• Økt kvalitet i ditt beslutningsgrunnlag

SuperOffice Analyze er et verktøy som hjelper deg og din organisasjon med å nå deres mål!

Forhåndsdefinerte dashbord og Beste Praksis

SuperOffice Analyze er et resultat av mange års samarbeid mellom SuperOffice og Business Analyze. Inkludert i løsningen er beste praksis fra utallige prosjekter i ledende salgs- og markedsorienterte bedrifter. SuperOffice Analyze gir deg komplette dashbord, resultater og analyser direkte fra SuperOffice løsningen deres. Dashbordene er rollebasert slik at de sikrer fokus på de riktige tallene, som selvsagt enkelt kan tilpasses ved endrede forretningsbehov. Det er en standard løsning som ”rett ut av boksen” tilbyr dashbord for rollene toppledelse, salgsledelse, selgere og markedsførere.

Brukertilpassede rapporter i sann tid

Løsningens kraftige egenskaper for datavisualisering, lar virksomhetens brukere se egne data på en enkel og oversiktlig måte. Den oppfyller behovet for brukervennlighet og fleksibilitet, og støtter samtidig IT sjefens behov for standarder og kontroll. Løsningen er tilgjengelig 24/7 via din nettleser og trenger ingen lokal klientinstallasjon. Ingen utdaterte rapporter, ingen flere antakelser. Bare raske svar på kritiske forretningsspørsmål.

Umiddelbar gevinst

SuperOffice Analyze er en forhåndsdefinert analysepakke med meget kort implementeringstid. Etter å ha tatt den i bruk vil du oppdage at du umiddelbart blir mer produktiv. For noen organisasjoner er ordet fleksibilitet essensielt. De fleste av våre kunder som allerede bruker SuperOffice 7 med SuperOffice Analyze har fått dekket sine behov i standard løsningen. Andre har etter en tid ønsket mer funksjonalitet. Sakte men sikkert – ettersom deres krav har utviklet seg – har vi møtt deres behov med SuperOffice Analyze Pro versjonen.

 

Innlegget er skrevet av Joakim Wigdahl Sæther

I 2012 ble han en del av oss i Ganske Enkelt og har siden den tid hatt en enorm utvikling som rådgiver med flere store kunder i porteføljen. Joakim har en fortid som proff hockeyspiller, men valgte heller 8-16 livet fremfor en million i uka hos New York Rangers*.

Kontakt Joakim Wigdahl Sæther på telefon 406 97 789 eller e-post joakim@enkelt.no

Les mer om Joakim Wigdahl Sæther