Hvorfor CRM-systemet er en verdifull ressurs

Hva er de mest verdifulle ressursene i din bedrift? Mange vil nok nevne menneskelige ressurser, leverandører, produkter eller systemer. Vi mener at CRM-systemet er høyt oppe på listen.

Kunder slutter å være kunder av mange grunner. Flytting, oppkjøp, nedleggelser, eller andre grunner som man ikke kan styre utgjør en mindre del av tapt kundemasse. Den største delen av de som slutter å være kunde føler seg gjerne ignorert og glemt. De kjenner kanskje at «de ikke er viktige nok». Heldigvis kan du gjøre noe med dette fordi du har et CRM-system! Her er 4 grunner til at CRM-systemet er blant dine aller viktigste ressurser:

1) Du registrerer alle dine kontakter. Alltid. Selvsagt kundene, men også de potensielle kundene og andre nyttige kontakter. Først når dette er gjort, og sortert i riktige kategorier, har du sikret at ingen glipper, eller aldri ble kontaktet fordi et visittkort ble rotet bort, eller at en e-post forsvant fordi en kollega sluttet. Du står nå i en unik posisjon til å legge en strategi for salg. Sannsynligvis er ikke den potensielle kunden i posisjon til å kjøpe noe akkurat nå, men nå kan du gjøre alle de strategisk riktige valgene for å holde dem varme på den rette måten.

2) Du får lagret all dialog med dine kontakter. Hos mange bedrifter blir viktige e-post liggende i innboksen til den enkelte ansatte, men først når de lagres i CRM-systemet blir innholdet verdifull informasjon. Strategisk bruk av lagret informasjon kan avgjøre utfallet av et potensielt salg. En ting er faren for at et salg glipper fordi en selger slutter og e-postkorrespondansen forsvinner om den ikke er arkivert, men det handler også om å få kunden til føle seg sett og viktig gjennom at alle som er i kontakt med dem vet, sier og handler på samme måte. Det siste er kanskje noe av det viktigste, særlig med tanke på å beholde eksisterende kunder. La dem føle at de er viktige!

3) Du får en oversikt over alle dine muligheter. Enkle rutiner i CRM-systemet gir deg en unik oversikt over fremtidige potensielle salg, pågående salgsprosesser og gir en tydelig pekepinn på hvor støtet må settes inn for å få uttelling. Du vil da sikkert finne at det er finnes «tapte» salgsprosesser, og kan legge en plan for å ta de opp igjen senere. For det er fortsatt slik at de fleste beholder sin eksisterende leverandør inntil de føler seg ignorert, og ved den korsveien står du parat til å overta – fordi kunden da har forstått at dere ikke vil ignorere dem.

4) En av dine virkelig gode aktiva – kontrollen på kundedialogen – har verdi selv om ansatte slutter. Kunnskapen om dette tilhører bedriften, ikke den enkelte ansatte, og verdien av informasjon mangedobles når den deles. Dette er kultur som må bygges, men lykkes man her, lykkes man med og forenkler fremtidige salgsprosesser. Det å jobbe med å sikre fremtidige inntekter er ekstrem viktig forretningsstrategi.