Oppleves salgsmøtet som en historietime?

Med over 15 års erfaring fra å jobbe med kjente bedrifter som tilhører de beste innenfor sin bransje, er jeg overrasket over hvor lite opptatt norske ledere er av planlagt aktivitet. Hovedfokus legges altfor ofte på å observere hvordan forrige uke og forrige måned gikk.

Oppleves salgsmøtet som en historietime?

Som oftest er man opptatt av de økonomiske resultatene i forrige måned. Utfordringen er at den perioden allerede er passert og vi får ikke gjort noe med den.

Jeg stiller meg derfor spørsmålet;

Hvorfor er ikke norske ledere mer opptatt av det som skal skje fremover og hva de har planlagt for å nå sine mål?

Opp gjennom årene har vi ofte opplevd at mange bedrifter har slitt med å nå sine mål og budsjetter. Utfordringen ligger i at dette er noe man oppdager når man kommer på et salgsmøte og oppsummerer forrige måned, men jeg mener at dette burde man sett allerede i starten av perioden. Hvor mange ledere kan for eksempel si følgende:

-«Dersom vi går inn i et kvartal med tre planlagte løsninger og 40 avtalte kundemøter, så vet jeg at vi kommer til å nå våre mål for det kommende kvartalet?»

Svært få etter det jeg erfarer. Slik jeg ser det er det to områder som er sentrale å overvåke i forhold til dette:
• Aktiviteter mot kunder
• Fremtidige salgsmuligheter

Jeg tror svært mange bedrifter sliter med at de ikke har kontroll eller gode løsninger på hvordan de skal håndtere denne informasjonen. Derfor blir fokuset å se på tall og historisk informasjon. Basert på dette forsøker man å spå fremtiden.

– Pål Vestre, CRM rådgiver

 

Ganske Enkelt AS har siden 1995 jobbet med det vi anser som et eget fag

– spesialisering på CRM-løsninger. Vårt fokus har hele tiden vært å optimalisere hverdagen til den enkelte da det er brukeren som legger grunnlaget for at ledelsen skal få oversikt og kontroll slik at de kan styre og få gjennomført sin kundestrategi. Våre løsninger er navet i forretningen, der kunder og potensielle kunder står i sentrum, helt uavhengig av om man jobber på salg, service, support eller i administrasjonen. ALLE skal enkelt få tilgang til relevant informasjon som planlagt aktivitet, service/support saker, de siste fakturaene og status på disse eller på salgsprosesser. Ved å ha tilgang til denne informasjonen er den enkelte raskt i stand til å svare kundene riktig, og vite hva som er status når en kunde henvender seg. En løsning som beskrevet her vil sikre at man enkelt kan identifisere på hvilke punkter i de ulike prosessene man ønsker å måle og ha oversikt over på et ledelsesnivå. Vi er også overbevist om at man vil bearbeide og behandle sine kunder bedre når man har strukturert dette i en egen løsning.

Ganske Enkelt AS tør å utfordre og stille spørsmål om hva som skal måles og hvorfor. Vi mener at det er det som skaper lønnsomme og gode løsninger, og sammen med våre kunder skaper vi økt lønnsomhet. Effektive CRM-løsninger skaper økt lønnsomhet.

Innlegget er skrevet av Pål Vestre

Vi er glade for at Pål la sin bakgrunn som mekatronikk-ingeniør til side og søkte en annen type hverdag. Siden han begynte hos oss i 2000 har han med tiden blitt rådgivernes overhode og Go-To-Guy. Pål liker alt som holder høy fart og han synger i mannskor (ikke la deg lure av hans myke toneleie; i SuperOffice-faget er han en rev).

Kontakt Pål Vestre på telefon 930 69 094 eller e-post paal@enkelt.no

Les mer om Pål Vestre