Tilbudsskriving. Se hvor enkelt det kan gjøres.

I SuperOffice finnes standardfunksjonen Quote, som lar deg lage tilbud basert på varer. Ved å benytte et vareregister for å bygge tilbudene får du som leder en rekke fordeler; du får en presis pipeline både i forbindelse med omsetning og fortjeneste, og du kan også enkelt analysere hvilke kunder som handler ulike produkter. På den måten får du som leder full oversikt over prognoser, produkter og prosesser.

God forretningsstyring med SuperOffice

Med SuperOffice Quote er alle dine salgsprognoser automatisk oppdatert med presise tall fra alle aktuelle tilbud. Det gjør det enklere å kalkulere trender og se inn i fremtiden. Både brukere og ledelsen vil til enhver tid vite hvilke prosesser som ligger i pipeline uavhengig av hvilke produkter og tjenester dere selger.

Hvordan fungerer det?

I SuperOffice vil det legges opp en prisliste med alle deres varer og tjenester. Denne kan holdes oppdatert manuelt eller via en connector mot deres ERP-system. Salgsprosessen startes som vanlig med salgstype og anbefalt salgsguide. Brukerne vil så ha mulighet til å legge til produkter og tjenester. Prislisten er lett å søke i og varelinjene legges strukturert inn med antall og eventuell rabatt. Summering og tilbudsdokumentet tilpasses etter ønsket mal.

Regler

Med løsningen kan du enkelt definere bedriftens rabattgrenser og eventuelle godkjenningsregler slik at salgsteamet får direkte beskjed dersom en anvendt rabatt er større enn tillatt. Lag også en prosessgang slik at selgerne ved hvordan de skal søke godkjenning før de sender tilbudet til kunden.

Utvalg og visuell fremstilling av produkthistorikk

På ledernivå har du mulighet til å analysere salgsmulighetene helt ned på produktnivå; opprett utvalg (lister/rapporter) sortert etter solgte produkter og tjenester. Du kan også sortere etter tapte salg som igjen skaper muligheter for å identifisere nye målgrupper. På denne måten får du større innsikt i hvilke kunder som kjøper hvilke produkter, og omdanne denne kunnskapen til fremadrettede salgsstrategier.

Quote i Business Analyze

Ved bruk av Business Analyze  kan alle tilbud omdannes til nøyaktig forecasting ned på produktnivå. Dette vil gi en helt ny mulighet til å forutse trender i markedet dere jobber mot. Det er ikke alle brukerplaner som har aktivert tilgang til SuperOffice Quote. Dersom du ønsker å se nærmere på mulighetene som følger med Quote, kan du kontakte din rådgiver for å få det aktivert.

Ønsker du å lære mer om visuell fremstilling av bedriftens data gjennom Business Analyze? Da kan du vår artikkel ‘En effektiv salgshverdag med Business Analyze’

Ønsker du å lære mer om CRM?

Innlegget er skrevet av

Kontakt på telefon eller e-post

Les mer om