SendSMS

Send meldinger direkte fra SuperOffice CRM og arkiver dem som aktiviteter, på prosjekt og på salg.

Har du ønsket at du kunne sende SMS-meldinger direkte til personer i SuperOffice CRM fra nettleseren din? Eksempelvis når:

 du vil gi møtedeltakerne en rask påminnelse eller melding før et møte
 du vil fortelle prosjektmedlemmer eller salgsinteressenter at ny informasjon er tilgjengelig, eller en milepæl nærmer seg
 du vil minne deltakere fra et utvalg om et kommende arrangement
 du vil informere eller minne kundene dine om et kampanjetilbud som slutter

Med SendSMS kan du opprette og sende SMS til personer lagret i SuperOffice CRM raskt og til en lav pris.

Og fordi du kan lagre meldingene automatisk som en SuperOffice-aktivitet, både på prosjekt og på salg, får du en fullstendig logg over din utgående kunde- og kontaktdialog. Velg dine mottakere ved å søke frem personer fra firmaer, prosjekter, salg eller utvalg i nettleseren din, og sende dem meldinger med SendSMS-appen, ganske enkelt.

Nøkkelfunksjoner i SendSMS

 Søk frem mottakere fra firmakort, prosjekter, salg eller utvalg
 Send til flere mottakere samtidig fra SendSMS brukergrensesnitt
 Quick-send til enkeltpersoner fra SuperOffice-minikortet
 Definer dine egne meldingsmaler for ofte brukte tekster
 Velg hvem som er avsender (telefonnummer, navn, firmanavn, osv.)
 Lagre sendte SMS som SuperOffice-aktiviteter, på prosjekt og på salg

Priser og vilkår

SendSMS har en månedlig kostnad på NOK 42, – pr. bruker som faktureres årlig (forskuddsvis). Alle aktive lisenser i SuperOffice-installasjonen din teller. Avtaleperioden gjelder for 12 måneder av gangen, med en oppsigelsestid på 30 dager. Ta kontakt med oss for pris og vilkår dersom du har flere enn 100 brukere.

I tillegg vil en målt kostnad per melding påløpe:
Meldinger i Norge: 0,75 / hver
Meldinger til andre land: 1,55 / hver
Merk at denne appen kun er tilgjengelig for det skandinaviske markedet.

Ingen mobilabonnement kreves for å sende meldinger fra SendSMS. Men første gang du sender en melding fra appen, må du bekrefte identiteten din ved å skrive inn en kode vi sender til mobiltelefonen din.

For vekst og utvikling, så er vi veldig glad for at vi har med en partner som Ganske Enkelt på laget.

Odd Magne SkånsengSystemdirektørN3zones Group