Enklere kategorisering, bedre oversikt og søk på saksemner med ServiceTags

ServiceTags gir deg muligheten til å tagge saker og raskt finne alle saker med samme tag.

Når man arbeider med kundeservice og servicekøer kan det være utfordrende å vite hva kunden egentlig henvender seg om. Noen forsøker å løse dette ved å bruke kategorier, men dette er ikke spesielt godt egnet fordi veldig ofte inneholder en sak flere emner. Det kan være en bestilling, et fakturaspørsmål og det kan være et produktspørsmål.

For å løse dette har vi i Ganske Enkelt laget ServiceTags som gir deg mulighet til å tagge forespørsler og henvendelser med de relevante områdene kunden spør om. Da får man en rask statistikk og oversikt over hva kunden lurer på slik at man kan forbedre og gjøre det enklere og raskere både for kundene og for saksbehandlerne.

Har du ønsket at du på en bedre måte kunne kategorisere kundehenvendelser som kommer til servicedesken? Eksempelvis når:

 en innkommen kundehenvendelse inneholder flere spørsmål og emner?
 du ønsker å finne en tidligere avsluttet sak,uten å måtte lete frem saksnummeret?
 du ønsker å få en oversikt over antall saker som omhandler samme fagområde?
 du ønsker å få oversikt over trender og historikk for alle innkomne saker over en viss tidsperiode?

Priser og vilkår

ServiceTags har en månedlig kostnad på NOK 590, – pr. mnd som faktureres årlig (forskuddsvis). Avtaleperioden gjelder for 12 måneder av gangen, med en oppsigelsestid på 30 dager.