De fire fokusområdene vi mener er helt essensielle for at prosessene i CRM blir så gode som de kan bli.

Pål illustrerer

Sammen med kunden gjennomføres en grundig forretningsanalyse der de forskjellige oppgavene og prosessene CRM skal støtte blir dokumentert.

Dette fører så til en prototype, slik at man får sikkerhet for at løsningen blir som forventet. Våre rådgivere har lang erfaring med å identifisere og gi råd slik at arbeidsprosessene i CRM blir så gode som de kan bli.

Fire fokusområder for at dette arbeidet skal bli vellykket:

 Ledelsen – er den moden og klar for CRM? Det er ikke nok å være tilstede bare i anskaffelsesfasen, men også etter løsningen er tatt i bruk.
 Fokus – enkelhet er vanskelig, men det eneste rette. Blir man for ambisiøs og skal håndtere for mange prosesser i første fase, er det lett å «miste» brukerne.
 Opplæring – hvorfor undervurderes dette alltid? Selv om SuperOffice er lett å lære, må vi fortelle også brukerne hvorfor løsningen skal brukes og hvordan prosessene er definert. Vi sier gjerne at våre kurs er 70 % motivasjon og 30 % funksjon.
 Leverandøren – viktigere enn produktet? Velg en leverandør som forstår deres forretning og prosesser, og som kan komme med konkrete forslag til hvordan disse og ett nytt CRM-system kan tilpasses hverandre.
Marte og Fredrik M.

Ofte blir en kunde ambisiøs når man endelig har tatt en beslutning om CRM.

Det er lett å ønske at man skal løse alle utfordringer når man først skal definere en løsning. Som leverandør er det vår oppgave å dempe ambisjonsnivået og sørge for at versjon 1 av CRM løsningen ikke blir for avansert. Det fører kun til at man øker kompleksiteten for brukerne og dermed øker sannsynligheten for å mislykkes. Vi sier ofte at den største utfordringen vår, er å gjøre en komplisert løsning så enkel som mulig.

For vekst og utvikling, så er vi veldig glad for at vi har med en partner som Ganske Enkelt på laget.

Odd Magne SkånsengSystemdirektørN3zones Group