Det handler om å ta vare på det aller viktigste du har – kundene dine.

SuperOffice sitt unike design og brukergrensesnitt hjelper selgeren med å prioritere riktig.

Alle som lever av salg har en eller flere prosesser med tilhørende oppgaver og dokumenter som gjennomføres for å drive salgsprosessen(e) fremover. Ved å legge bedriftens prosesser inn i SuperOffice kan selgeren konsentrere seg om de rette aktivitetene – de som dere har erfart fungerer best.

Se alle oppfølginger, møter, telefonsamtaler og dokumenter knyttet til salgsmuligheten

Selgeren kan enkelt se alle oppfølginger, møter, telefonsamtaler og dokumenter knyttet til salgsmuligheten. Dette gir gevinster både for bedrift og ansatt. I tillegg kan man enkelt se fremover slik at man kan gjøre grep tidsnok for å korrigere manglende måloppnåelse.

crmapps

Hjelper selgerne med å gjøre den riktige aktiviteten til rett tid på en strukturert måte

SuperOffice guider selgerne til å gjøre den riktige aktiviteten til rett tid på en strukturert måte. Forhåndsdefiner salgsprosesser, del den inn i faser og knytt aktiviteter og dokumenter til hver fase. Når en selger har gjort den innledende kontakten med en potensiell kunde, velger han eller hun den forhåndsdefinerte salgsprosessen. Alle aktiviteter og dokumenter knyttet til prosessen blir automatisk opprettet. Opprett så mange prosesser som du ønsker og SuperOffice CRM støtter deg på veien.

Videre kan man benytte SuperOffice sin pre-definerte dashbord løsning for å:
 Øke salgseffektiviteten og øke omsetningen
 Forenkle ledelsen av salgstemaet og salgsprosessen
 Gi økt forutsigbarhet med bedre prognoser
 Gi bedre grunnlag for beslutninger

For vekst og utvikling, så er vi veldig glad for at vi har med en partner som Ganske Enkelt på laget.

Odd Magne SkånsengSystemdirektørN3zones Group
Se hvordan et CRM-system kan hjelpe bedriften din å få bedre kontroll ved å prøve SuperOffice gratis i 30 dager.