SuperOffice er hjertet i Norsk Møteforum.

De har 7 000 kunder, og all historikk og aktiviteter både tilbake og frem i tid er logget i SuperOffice. Derfor er SuperOffice hjertet i hele virksomheten deres.

Det er helt avgjørende for virksomheten. «Vi hadde ikke hatt mulighet til å klare oss uten SuperOffice,» forklarer markedssjef Christian Stråle. Norsk Møteforum er arrangør av møteplasser for bedrifter i de største næringsregionene i Norge og i Sverige og bringer mennesker sammen i konkrete ansikt til ansikt-møter. I den forbindelse benytter de rapportertingsverktøyet i SuperOffice for å ha koll på hva som er gjort, og hva som står igjen for at de skal komme i mål med de ulike arrangementene. Der tracker de hva som blir gjort per medarbeider, per arrangement, per dag eller måned, og er fornøyd med fleksibiliteten.