Datasync

Spørsmål:

Hvordan er datasync satt opp hos Løvenskiold?

Integrasjonen har 6 forskjellige jobber. De er som følger:

 

 

Alle jobbene kjører hver tredje time:

 

 

Videre så kopieres det også filer hver tredje time i samme schedule task jobb. Det er følgende kopiering som da skjer:

copy /y "\lv001data$SOProff_ARCSOProff_Imp_ExpPRODCustomer_Contactid.txt" "D:SuperOfficeAdwizaDataSync.netDAX filer"

copy /y "\lv001data$SOProff_ARCSOProff_Imp_ExpPRODCustomer.txt" "D:SuperOfficeAdwizaDataSync.netDAX filer"

copy /y "\lv001data$SOProff_ARCSOProff_Imp_ExpPRODProject_Contactid.txt" "D:SuperOfficeAdwizaDataSync.netDAX filer"

copy /y "\lv001data$SOProff_ARCSOProff_Imp_ExpPRODProject.txt" "D:SuperOfficeAdwizaDataSync.netDAX filer"

 

  1. Customer_Contactid

Denne jobben leser fra en txt fil som ligger her som vi nok får fra DAX: D:SuperOfficeAdwizaDataSync.netDAX filerCustomer_Contactid.txt.

 

Altså ligger original filen på \lv001data$SOProff_ARCSOProff_Imp_ExpPROD. Ref kopiering over.

 

 

Fra den filen så leser den følgende felter, oversikt over mapping følger:

 

Den bruker altså "superiofficeid" fra fila og nøkler det mot Contact_ID som er unik nøkkel for firma i SuperOffice. Videre så skriver den data til feltene du ser over. SuperOffice felter markert rødt. 

 

  1. CreditLimit

Denne jobben leser fra en pbase databasen ved bruk av SuperOffice sin ODBC kilde og at CRM SQL login har db_datareader access på pbase.

 

select

distinct cl.SOID,

CAST(cl.CreditLimit AS INTEGER) as CreditLimit,

CAST(cl.Total AS FLOAT) as Total,

CAST(cl.AvailableCredit AS FLOAT) as AvailableCredit,

cl.Blocked,

cl.CUSTPAYMTERMID

from pbase.dbo.creditlimit cl

INNER JOIN SO_Proff_SuperOffice.crm7.CONTACT c ON cl.SOID = c.contact_id

where cl.SOID like '[0-9]%'

 

Mappingene her er som følger:

 

 

Nøkkel er igjen SuperOffice sin contact_id og feltene det skrives til er på firma og markert rødt.

 

  1. Customer

Jobben leser fra fil som ligger her: D:SuperOfficeAdwizaDataSync.netDAX filerCustomer.txt, igjen etter kopiering ref over.

 

Det er mappet slik:

 

 

Legg merke til at denne benytter accountnum fra fila og matcher mot nummer feltet i SuperOffice.

 

  1. Kundekort

Denne jobben leser fra en pbase databasen ved bruk av SuperOffice sin ODBC kilde og at CRM SQL login har db_datareader access på pbase.

 

select

distinct kk.customerid,

CAST (kk.ItemGrossMarginPct AS FLOAT) as ItemGrossMarginPct,

CAST (kk.ItemGrossMarginYtdPct AS FLOAT) as ItemGrossMarginYtdPct,

CAST (kk.BudgetGmPct AS FLOAT) as BudgetGmPct,

CAST (kk.BudgetGMPctYTD AS FLOAT) as BudgetGMPctYTD,

CAST (kk.ItemSalesNetAmt AS FLOAT) as ItemSalesNetAmt,

CAST (kk.BudgetSales AS FLOAT) as BudgetSales,

CAST (kk.ItemSalesNetYTDAmt AS FLOAT) as ItemSalesNetYTDAmt,

CAST (kk.BudgetSalesYTD AS FLOAT) as BudgetSalesYTD,

CAST (kk.ItemSalesNetYTDLY AS FLOAT) as ItemSalesNetYTDLY

from pbase.dbo.kundekort kk

INNER JOIN SO_Proff_SuperOffice.crm7.CONTACT c on kk.customerid = c.number2

where kk.customerid like '[0-9]%'

 

Mappings:

 

 

Merk at denne jobben leser også fra pbase, men benytter customerid derfra til å matche mot nummer i SO.

 

  1. Project_contactid

Leser fra fil: D:SuperOfficeAdwizaDataSync.netDAX filerProject_Contactid.txt

 

Mappings:

 

 

Benytter superofficeid fra fila og matcher mot project_id på prosjekt i SuperOffice for å vite hvem den skal oppdatere. Skriver til felter markert rødt.

 

  1. Project

Leser fra fil: D:SuperOfficeAdwizaDataSync.netDAX filerProject.txt

 

Mappings:

 

 

Benytter accountnum fra fila og matcher mot prosjektnummer i SO. Oppdaterer felter markert.

 

 

Alt dette kjøres via en modul som heter DataSync på SO-Proff01(172.16.208.44). Det er altså schedule task jobben nevnt først som trigger jobbene. Den starter også kopieringen av filene.

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag