eMarketeer – Få frem landkode for mobilnummer i skjema

Spørsmål:

Når personer registrerer mobilnummer i mitt eMarketeer-skjema vil jeg at de også skal skrive inn landkode (0047 /+47) i feltet. Hvordan gjør jeg det?

For å automatisk inkludere landkoden +47 når en bruker fyller inn kontaktskjema, kan dette utføres ved å endre kodene som ligger bak skjemaet slik: 

1. Gå inn i påmeldingsskjemaet du ønsker å redigere. 

2. Velg deretter "Rediger skrifter og farger" under "Utseende"-menyen på venstre side. 

3. I vinduet som nå kommer opp velger du fanen "HTML" øverst.

4. I det øverste feltet (CSS) bytter du ut den markerte teksten i bildet: 
 

med følgende kode: 

</style>
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$J = jQuery.noConflict();
</script>
<style>

5. Deretter må du i neste felt kalt "Utforme HTML-topptekst" lime inn følgende kode over teksten som allerede står der: 

<script type="text/javascript">

submitForm = function(){

var jval = jValidate($('formen'),true);

if(!jval){

return false;

}

var regEx = '^(\+47)[0-9]{8}$';

var val = $J('input[type=tel]').val();

if (val.match(regEx)) {

const siteKey = window.__RECAPTCHA_SITE_KEY__;

submitCaptchaOK(siteKey);

} else

alert('Landkoden +47 er obligatorisk');

$J('input[type=tel]').focus();

return false;

}

</script>Når disse stegene er gjennomført vil det se slik ut: De som fyller ut skjemaet vil da bli tvunget til å skrive inn +47 før sitt telefonnummer for å kunne sende inn skjemaet. 

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag