eMarketeer – Slette kontakter

Spørsmål:

Hvordan finne frem kontakter som trygt kan slettes i eMarketeer?

Konsekvensen ved å overstige sin kontaktgrense i eMarketeer er i verste utfall at kontoen stenges. Herfra har man to alternativer:

1. Oppgradere til korrekt kontaktgrense
2. Rydde opp i eksisterende kontakter slik at man faller under grensen du har i dag

Hvilke kontakter er det trygt å slette dersom du velger alternativ 2? Finnes det noen feller å gå i?

Det er ett viktig element man ønsker å ta vare på når det kommer til en kontaktperson i eMarketeer: Historikk. 

Historikken sier noe om kontaktens interaksjon med deres eMarketeer-konto - hvilke utsendelser er adressert og mottatt, hvilke skjemaer er besvart, hvilke landingssider og mobilapper er besøkt osv. Fra et markedsføringsperspektiv er all histrorikk viktig å ivareta slik at man videre kan segmentere seg frem til riktige mottakere basert på historisk interaksjon og mottakers interesser. Historikken på kontaktkortet viser også hvilken hjemmel vi har for å: 1. lagre informasjon om kontakten, og 2. Bedrive e-markedsføring rettet mot kontakten. Disse to hjemlene faller under EUs personvernforordning (GDPR) og må hensyntas. Merk: Dersom en kontakt slettes i eMarketeer, slettes også all historikk for denne. 

I denne FAQen deler vi noen generelle filtreringer på kontakter som kan hjelpe deg på veien med å rydde opp i kontaktene. Dette er ingen fasit, sørg derfor for å gjennomgå resultatene av filtreringskriteriene du bruker for å se at det blir riktig med dine kontakter. 

Først filtrerer du deg frem til alle kontakter i eMarketeer som har trukket tilbake samtykke for e-markedsføring. Disse ønsker vi å legge i en kontaktliste som vi skal sørge for å ikke slette. Gå til kontakter-fanen i eMarketeer, åpne filterfunksjonen øverst i høyre hjørne. Anvend følgende filter: Consent - Legal basis - is - withdrawn. Apply filter for å se resultatene. Kryss deretter ut filteret og finn knappen "Bulk actions" øverst i høyre hjørnet. Velg Add to contact list. Nå oppretter du en egen kontaktliste i eMarketeer som heter "Tilbaketrukket samtykke - Ikke slett". Kontaktene du filtrerte deg frem til skal inn i denne listen.

Nå skal du filtrere deg frem til alle kontakter (e-postadresser) vi ikke har nådd frem til. Åpne filterfunksjonen, og fjern forrige filter. Anvend følgende filter: Delivery - Email - Equals - Undeliverable. Trykk deretter på blå knapp +AND og velg Contact list - not included - "Tilbaketrukket samtykke - Ikke slett". Apply filter for å se resultatene. Kryss deretter ut filteret og finn knappen "Bulk actions" øverst i høyre hjørnet. Velg Delete contacts permanently. Nå er alle undeliverables slettet i eMarketeer. 

Flere velger også å rydde i kontakter som ikke har mottatt noen e-poster den siste tiden. Eksempelvis kan du slette de som ikke har mottatt noe det siste året. Da bruker vi en ny filtrering: Dates - Last email sent - before - *Angi ønsket dato*. Trykk deretter på blå knapp +AND og velg Contact list - not included - "Tilbaketrukket samtykke - Ikke slett". Apply filter for å se resultatene.Kryss deretter ut filteret og finn knappen "Bulk actions" øverst i høyre hjørnet. Velg Delete contacts permanently.

Det er også mulig å finne og slette de kontaktene som ikke har noen External ID. External ID er tilsvarende Person-ID (DB-ID) i SuperOffice. Altså kan man anta at de som ikke har noen External ID, heller ikke kommer fra SuperOffice. Anvend følgende filter: Contact fields - External ID - Isn't Set. Trykk deretter på blå knapp +AND og velg Contact list - not included - "Tilbaketrukket samtykke - Ikke slett". Apply filter for å se resultatene:Kryss deretter ut filteret og finn knappen "Bulk actions" øverst i høyre hjørnet. Velg Delete contacts permanently.


Kontaktpersoner som kommer fra SuperOffice må alltid ha en e-post adresse for å kunne importeres. Dersom også du tilfeldigvis har noen kontakter UTEN e-post adresse i eMarketeer må disse komme fra Excel. Med mindre de er SMS-mottakere, er eventuelle kontakter som synes under dette søket, trygge å slette:

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag