eMarketeer – Slette kontakter

Spørsmål:

Hvordan finne frem kontakter som trygt kan slettes i eMarketeer?

Problemet med å overgå sin kontaktgrense i eMarketeer er at systemet "slutter å fungere". Man kan fortsatt bygge forskjellige komponenter, som f.eks e-post, men man kan ikke lenger gjøre noen form for utsendelse. Herfra har man to alternativer:

1. Oppgradere til neste tilgjengelige kontaktgrense
2. Rydde opp i eksisterende kontakter slik at man faller under grensen du har i dag

Hvilke kontakter er det trygt å slette dersom du velger alternativ 2? Finnes det noen feller å gå i?

Det er ett viktig element man ønsker å ta vare på når det kommer til en kontaktperson i eMarketeer: Historikk. 

Historikken sier noe om kontaktens interaksjon med deres eMarketeer-konto - hvilke utsendelser er adressert og mottatt, hvilke skjemaer er besvart, hvilke landingssider og mobilapper er besøkt osv. Fra et markedsføringsperspektiv er all histrorikk viktig å ivareta slik at man videre kan segmentere seg frem til riktige mottakere basert på historisk interaksjon og mottakers interesser. Historikken på kontaktkortet viser også hvilken hjemmel vi har for å: 1. lagre informasjon om kontakten, og 2. Bedrive e-markedsføring rettet mot kontakten. Disse to hjemlene faller under EUs personvernforordning og må hensyntas. Dersom en kontakt ikke har mottatt noen tidligere utsendelser eller på annen måte har interagert med deres eMarketeer, er det i teoringen trygt å slette kontakten. Bruk denne filtreringen for å finne disse kontaktene: 


 har mottatt noe, eller står merket som 'Abonnement stoppet/Unscubscribed', er det i teorien trygt å fjerne personen fra eMarketeer. Man kan gjøre filtrering på kriteriet 'Stoppet abonnement/unsubscribed' i eMarketeer, men man ikke kan filtrere på om personen har mottatt noe fra eMarketeer. Derfor må man trå litt forsiktig når man skal begynne å slette personer, slik at man ikke mister historikk.

Siden de fleste av våre kunder har eMarketeer integrert med SuperOffice, gjør dette segmenteringen av "uønskede" kontakter noe enklere. Alle kontaktpersoner som blir importert fra SuperOffice blir merket med en 'Ekstern ID', så systemene vet hvem personene er. Personer med Ekstern ID (SuperOffice sin unike person-ID) ønsker man ikke å slette ettersom de høyst sannsynlig har historikk.

Dersom man klikker for å 'Behandle kontakter' under 'Kontakter'fanen, kan man sette opp filtre for hvilke kontaktpersoner man vil søke frem:
Forklaring på filterkriterium ovenfor i samme rekkefølge:

1. I teorien skal det være fritt frem å fjerne alle kontaktpersoner som ikke har en 'Ekstern ID' satt, med mindre man har importert viktige kontakter fra Excel. Optimalt sett skal alltid kontaktene komme fra SuperOffice.

2. Bruk av skjema er grunnen til at det andre filterkriteriet gjelder data på feltet 'Firma'. Dersom man eksempelvis har et påmeldingsskjema uten korrekte automasjoner mot SuperOffice, kan det bli opprettet kontakter i eMarketeer som ikke har en Ekstern ID. Disse vil man med andre ord ikke slette, ettersom de trolig har historikk med påmelding til noe. Siden feltet 'Firma' er standard i påmeldingsskjemaer, vil det være trygt å slette kontakter som dukker opp i filteret ovenfor.

3. Man vil også alltid ekskludere de som har trukket tilbake sitt samtykke (Withdrawn) for e-markedsføring (Marketing sendouts). Man ønsker ikke å slette en slik forekomst, for så å laste han/hun opp igjen på et senere tidspunkt og gjøre nye utsendelser til personen.
For å masseslette alle kontaktene man får opp, benytter man Gruppehandlinger (Bulk Actions på engelsk):

Og deretter at disse skal slettes (OBS - dette vil slette alle som nå er søkt frem):


Dersom man flipper om siste kriteriet fra OG til MINUS (markert med gult) vil man da se de uten Ekstern ID, som ikke er avmeldt, men som HAR data i 'Firma feltet':

Det man vil oppnå med dette søket er å slette alle kontakter som har blitt opprettet via testing i skjemaer. Bla deg gjennom listen som dukker opp og sett på hake på venstre side på de du ser er personer som kan slettes. 

OBS - Pass på at du benytter "Fjern valgte/Delete Selected" for å fjerne de du markerer. Dersom du bruker Gruppehandlinger/Bulk Actions for dette, vil alle kontakter som synes bli slettet, enten de er markert eller ikke.


Kontaktpersoner som kommer fra SuperOffice må alltid ha en e-post adresse for å kunne importeres. Dersom også du tilfeldigvis har noen kontakter UTEN e-post adresse i eMarketeer må disse komme fra Excel. Med mindre de er SMS-mottakere, er eventuelle kontakter som synes under dette søket, trygge å slette:

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag