eMarketeer – Tilpasning av «Share this e-mail» på Facebook

Spørsmål:

Share this email - hvordan tilpasse utseende på delingen av nyhetsbrev på Facebook

Obs! Denne FAQen omhandler koblingen «Share this email», og må ikke forveksles med funksjonen «Publiser på Facebook-tidslinjen».I enkelte nyhetsbrevmaler finnes muligheten for mottakere å dele nyhetsbrevet på egen Facebook-vegg. Når en mottaker benytter denne delemuligheten, genererer eMarketeer en standard deling som ser slik ut:


Denne delingen er i utgangspunktet helt generisk uten logoer, bilder, eller spesifikke overskrifter/ingresser som forklarer hva delingen inneholder. Om kunder ønsker å bruke denne knappen i sine nyhetsbrev kan de, ved hjelp av metatagger, optimalisere og definere utseende på delingen.

I redigeringsvinduet må du aktivere utviklermodus under Verktøyfanen, og videre velge «Farger, skrifter og topptekst». Velg deretter «Head» på høyre side i redigeringsvinduet.
I redigering av head, legges følgende metatagger inn:

<!-- Place this data between the <head> tags of your website -->
<title>Page Title. Maximum length 60-70 characters</title>
<meta name="description" content="Page description. No longer than 155 characters." />

<!-- Open Graph data -->
<meta property="og:title" content="Title Here" />
<meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:image" content="http://example.com/image.jpg" />
<meta property="og:description" content="Description Here" />

Bytt ut den fete teksten med relevant informasjon, og trykk «Lagre».
Deretter kan https://developers.facebook.com/tools/debug/ benyttes for å se hvordan innlegget vil se ut på Facebook når det deles.

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag