*Få frem landskode i skjema (best practice)

Spørsmål:

Når personer registrerer seg i mitt eMarketeer-skjema kommer ikke +47 eller 0047 inn foran mobilnummeret. Hva kan jeg gjøre med dette? 
Kan jeg i tillegg legge inn flere landkoder som obligatoriske?

For å automatisk inkludere landkoden +47 når en bruker fyller inn kontaktskjema, kan dette utføres ved å endre kodene som ligger bak skjemaet slik: 

1. Gå inn i påmeldingsskjemaet du ønsker å redigere. 

2. Velg deretter "Rediger skrifter og farger" under "Utseende"-menyen på venstre side. 

3. I vinduet som nå kommer opp velger du fanen "HTML" øverst.

4. I det øverste feltet (CSS) bytter du ut den markerte teksten i bildet: 
 

med følgende kode: 

</style>
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$J = jQuery.noConflict();
</script>
<style>

5. Deretter må du i neste felt kalt "Utforme HTML-topptekst" lime inn følgende kode over teksten som allerede står der: 

<script type="text/javascript">
submitForm = function(){
var jval = jValidate($('formen'),true);
if(!jval){
return false;
}
var regEx = '^(\+47)(\(\d+\))?[\d ]+(#\d+)?';
var val = $J('input[type=tel]').val();

if (val.match(regEx)) {
    submitOK(); 

} else
    alert('Landkoden +47 er obligatorisk');
    $J('input[type=tel]').focus();
    return false;
}
</script>Når disse stegene er gjennomført vil det se slik ut: 


De som fyller ut skjemaet vil da bli tvunget til å skrive inn +47 før sitt telefonnummer for å kunne sende inn skjemaet. 

Om man ønsker å legge inn flere godkjente landkoder må man legge til disse feltene i koden man legger inn i "Utforme HTML-topptekst": 

<script type="text/javascript">
submitForm = function(){
var jval = jValidate($('formen'),true);
if(!jval){
return false;
}
var regEx1 = '^(\+47)(\(\d+\))?[\d ]+(#\d+)?';
var regEx2 = '^(\+46)(\(\d+\))?[\d ]+(#\d+)?';
var val = $J('input[type=tel]').val();

if (val.match(regEx1) || val.match(regEx2)) {
    submitOK(); 

} else
    alert('Landkoden er obligatorisk');
    $J('input[type=tel]').focus();
    return false;
}
</script>

Feltet "Utforme HTML-topptekst" vil da se slik ut i sin helhet: 

Koden forteller nå at personer som fyller ut skjemaet må inkludere enten +47 eller +46 i telefonfeltet for at det skal være mulig å sende inn skjemasvarene. 
 

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag