Feilmelding: «Fant ingen dokument plugin. Kan ikke håndtere dokumenter i SIX.»

Spørsmål:

Når jeg logget meg på SuperOffice får jeg en feilmelding med teksten "Fant ingen dokumentplugin. Kan ikke håndtere dokumenter i SIX".

Inne i SuperOffice får jeg da ikke jobbet med noen dokumenter.

Feilsøkingsprosedyre:
1. Dersom operativsystemet er Windows 7; sjekk at brukeren ikke har blankt passord.
2. Forsøk å starte SuperOffice på nytt ved å kjøre SoLoader.exe samtidig som du holder Venstre-CTRL nede.
3. Sjekk at SuperOffice klienten er installert lokalt, ikke fra server
4. Registrer SoDocPluginSoArc.dll med regasm.exe fra cmd.exe. (C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv2.0.50727regasm.exe sodocpluginsoarc.dll)
5. Kjør reparasjon av Microsoft .NET Framework fra kontrollpanelet
6. Slett SoDocPluginSoArc.tlb (altså ikke .dll) fra server og klient, og kjør SoLoader.exe på nytt.
7. Kjør RegistryCleaner.exe (uoffisielt konsulentverktøy fra SuperOffice)

Se også: http://support.superoffice.com/bin/customer.exe?_sf=0&custSessionKey=235870-incrruqceexgjoygtwnwtafmlgdmxfik&customerLang=NO&noCookies=true&action=viewKbEntry&id=3826

Terminalserver hvor soloader.exe ikke pusher til brukere, må dette gjøres manuelt pr bruker. For SuperOffice 6.2 og oppover må det brukes nr.4 ovenpå.

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag