Feilmelding: «(no further information available)» ved opprettelse av dokument

Spørsmål:
Når jeg forsøker å opprette et dokument fra Skriv-dialogen får jeg følgende feilmelding.

Dette kan komme av at nummertildeling for dokumentet ikke virker.

Gå inn i SoAdmin->System->Nummertildeling. Ta bort og sett på igjen haken for "Opprett en ny teller for hver dokumentmal".Dersom det løser problemet så kan det bety at det mangler en felles nummerserie for alle dokumenter.I så fall vil problemet komme tilbake igjen dersom noen fjerner haken igjen. For å fikse dette permanent må man inn i SQL og oppdatere tabellen crm7.refcounts slik at man har én rad med fieldId = 33280 og recordId = 0.

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag