Hvordan feilsøker man SMSLink ?

Spørsmål:

Hvordan kan jeg feilsøke problemer med Ganske Enkelt AS sin modul SMSLink?

Debug mode
For å aktivere feilsøking av SMSLink kan man starte SMSLink.exe med parameteren /debug. Den vil da skrive ekstra informasjon til tekstfilen SMSLink.log.

SMSLink.log lagres i CurrentDirectory. Normalt er dette C:Program FilesSuperOffice.
Har man ikke skriverettigheter i SuperOffice mappen kan det være at Windows legger filen under C:UsersbrukernavnAppDataLocalVirtualStoreProgram Files (x86)SuperOfficeSuperOffice 7 Windows, eller tilsvarende. Stien vil variere avhengig av SuperOffice versjon og Windows versjon.

Send SMS til Fil
Det er også mulig å bruke en SMS-provider som heter "DebugToFile" som gjør at det ikke blir sendt SMS, men heller skrevet til fil. Velg "DebugToFile" i SMSLink Admin. Man åpner SMSLink Admin ved å bruke parameteren /admin.
Filen legges i %localappdata%Ganske Enkelt ASSMSLink, og heter SMS-yyyy.MM.dd.txt

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag