Hvordan fikse blanke sider i rapporter

Spørsmål:
Etter oppgradering til SuperOffice 6.3 er annenhver side i rapporter blanke når de skrives ut på printer. Hvordan fikses det?
Fix er å kjøre disse SQL setningene:
Update crm5.SorTemplate set printWidth = 10207 where orientation = 1 and layout <> 8
Update crm5.SorTemplate set bottomMargin = 850 where orientation = 1 and layout <> 8
Update crm5.SorTemplate set topMargin = 850 where orientation = 1 and layout <> 8
Update crm5.SorTemplate set leftMargin = 850 where orientation = 1 and layout <> 8
Update crm5.SorTemplate set rightMargin = 850 where orientation = 1 and layout <> 8
Update crm5.SorTemplate set printWidth = 16000 where orientation = 2 and layout <> 8
Update crm5.SorTemplate set bottomMargin = 850 where orientation = 2 and layout <> 8
Update crm5.SorTemplate set topMargin = 850 where orientation = 2 and layout <> 8
Update crm5.SorTemplate set leftMargin = 400 where orientation = 2 and layout <> 8
Update crm5.SorTemplate set rightMargin = 400 where orientation = 2 and layout <> 8

Se også: http://devnet.superoffice.com/forums/ShowPost.aspx?PostID=11157

Scriptet ligger lagret på FTP serveren.
ftp://ftp.enkelt.no/Bug%20Fixes/Bug-AnnenhverBlankSideRapporter.sql
 

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag