Maillink – Konfigurasjon

Spørsmål:


Hvor finner jeg alternativer for SuperOffice Maillink, og hvordan konfigurerer jeg denne?

SuperOffice MailLink er et tillegg i Microsoft Outlook som lar deg lagre e-post og vedlegg inn i SuperOffice. Dette fungerer i Outlook for Windows både for SuperOffice for Windows, SuperOffice for Web og SuperOffice Online. 

Valgene du setter under gjelder kun din bruker. 

MailLink innstillingene åpnes ved å klikke på den vesle pilen merket med rødt. 

Man har mange innstillingsmuligheter i Mail Link: 

Under "Arkiveringsinnstillinger"  kan man blant annet velge når man ønsker at SuperOffice skal trigge arkivering automatisk:

Alternativene er relativt selvforklarende, og kan oppsummeres slik: MailLink vil foreslå at du arkiverer epostmeldingen når:

- Den er opprettet i SuperOffice.
- Mottaker er en kollega, og den er opprettet i SuperOffice.
- Den er opprettet i Outlook.
- Du svarer på en e-postmelding som ligger lagret i SuperOffice.
- Du videresender en e-postmelding som ligger lagret i SuperOffice.
- Du sender en avtaleinvitasjon med e-postmelding fra SuperOffice.
- Du sender et dokument som ligger lagret i SuperOffice.

Alternativene under har med maler og MailLink å gjøre:Her kan du huke av hvorvidt du skal bli presentert alle malene i SuperOffice når du arkiverer en e-post eller et vedlegg via MailLink, samt angi standard mal for innkommende eller utgående e-postmeldinger. 

Når vi er fornøyd med valgene over kan vi gå videre til generelle innstillinger:

 

Her kan vi angi hva som skal skje etter at en e-postmelding har blitt arkivert inn i SuperOffice. 

Vi kan:

- Lukke e-postvinduet i Outlook dersom du har det åpent i eget vindu (kontra forhåndsvisning i selve Outlook)
- Vi kan automatisk oppdatere visningen i SuperOffice slik at kontaktbildet og kontaktperson som epostmeldingen har blitt lagret til vises.
- Vi kan fjerne meldingen fra innboksen til Outlook etter den er lagret (den legger seg i «slettede elementer»). Dette kan være nyttig dersom du vil ha en superryddig innboks i Outlook

Videre kan vi sette hvilken signatur dere vil ha i e-postmeldingene: Om dere vil benytte malen i SuperOffice eller den dere har definert i Outlook.

Valget under kan være greit for dere som jobber med store vedlegg. Her kan dere sette preferanser som gjør at du får opp en advarsel hvis du lagrer en e-postmelding/vedlegg som er større enn X-antall KiloByte. For de som ikke vet hva en KiloByte er så er det 1024 KiloByte i en Megabyte. Setter du ‘5500’ som nummer i boksen vil den varsle deg dersom størrelsen er mer enn 5 Megabyte.

 

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag