Malvariabler for SuperOffice CRM5 & SuperOffice SIX

Spørsmål:

Hvordan benytte malvariabler:

I de fleste applikasjoner må variabler skrives i klammer. 

Merk: I dokumenter med filtypen .docx i Office 2007 må du ikke bruke klammer <> men klammeparanteser {} rundt variablene. I SuperOfficeversjon 6.2 har du mulighet til å benytte Unicode som tegnsett i databasen. Du kan kontrollere dette ved å se statusbildet i vedlikeholdsklienten til SuperOffice. Hvis Unicode må det benyttes ≤≥ rundt variablene.

Hele variabelen må være formatert med samme skrifttype og skriftstørrelse, og du må kun bruke små bokstaver. Hvis preferansen "Tillat store bokstaver i malvariabler" er aktivert, kan imidlertid malvariabelen formateres.

Eksempel på bruk av malvariabler:

Office 2000-->2003 (ANSI):

Du må legge til nok blanktegn til å få plass til hele feltinnholdet, du må ikke bruke tabulator til å legge inn blanktegn. For eksempel:
<name                            >

Office 2007 (ANSI):
{name}

Office 2000-->2007 (Unicode)
≤name≥

Du kan blande vanlig tekst og variabler i maldokumentet. Du kan for eksempel legge inn malvariabler som henter en kontakts navn og adresse, skrive inn en standardtekst som skal stå i brevet, og legge inn variabelen for vår kontakt som avslutning på brevet. 

Du kan også bruke såkalte fylltegn i maldokumentet (se Fylltegn).
Dato og klokkeslett i malvariabler styres av systemklokken på PCen.

Tips: Når du har opprettet et nytt maldokument, må du legge det til via Lister-bildet i vedlikeholdsklienten for å kunne bruke malen. Se hjelpen for SuperOffice Vedlikehold hvis du vil ha mer informasjon.

Klikk linken under for å en oversikt over alle malvariablene.

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag