Netserver Scripts – Contact & Sale

Spørsmål:

Informasjon om valideringsscript for kontakt og salg.

Hva må gjøres ved en eventuell oppgradering?

1. SCRIPTS

 • Alle .dll og .config filer ligger i produksjonsmiljøet(100.129.193.136) og videre på webservere(CC02AP0032 & CC02AP0033)
 • For at scriptene skal kjøres må "Scripting" være aktivert og "Custom Path" være definert. Dette gjøre man ved å endre på web.config filen i D:SuperOfficeSO_WEB
 • Backup av .dll(script) og .config filer (per 09.01.17) er vedlagt og ligger i tillegg på Caverions webserver (CC02AP0033) i D:SuperOfficeBACKUP
 • Ved oppgradering må scriptene kompileres på nytt. Dette er fordi det kan være endringer i SuperOffice sine filer som brukes av scriptene. Disse ligger på GitHub: https://github.com/crmapps/Caverion-Corporate.
 • VIKTIG! Pass på at .config filene i sin opprinnelige tilstand(uten tilføyd kode) er lik de du finner i ..SO_WEBApp_DataWebClientWeb. Hvis ikke kan det forsvinne ny funksjonalitet som kommer med nye SO versjoner, e.g. SR1->SR2. De nyeste config-filene(SR2 kompatible) ligger som vedlegg utenfor den zippa mappa

1.1 VALIDERING AV KONTAKT(Adressefelter)

Når en bruker oppretter en ny kontakt, må feltene PostalAddress1, PostalZipcode og PostalCity være fylt ut for at lagringen skal gjennomføres. Hvis ikke disse kravene er oppfylt vises en dialogboksen med informasjon om hvilket felt som mangler innhold.

     Filplasseringer:

     SCRIPT/DLL: D:SuperOfficeSO_WEBbinContactCountryValidation.dll - Ved oppgradering vil denne filen forsvinne og må legges inn på nytt i bin mappen.

     CONFIG: D:SuperOfficeSO_WEB_CUSTOM_PATHWebClientWebContactSoMainviewView.config - Dette er en kopi av en det opprinnelige konfigurasjonsfilen og må også med for at scriptet skal fungere

 

1.2 VALIDERING AV SALG(Felter på kontakt og salg)

Når en bruker ønsker å opprette et nytt salg, må følgende kriterier være oppfylt dersom bruker har valgt en Quotation Type:

 • Er kontaktens kategori:
  • SAP ZPAR DE11
   • Feltet Sap Number må begynne på 00002.
  • Customer
   • Feltet Customer Account Group må være satt til ZZ01

Hvis ikke disse kravene er oppfylt vises en dialogboksen med informasjon om hvilket felt som mangler innhold

     Filplasseringer:

     SCRIPT/DLL: D:SuperOfficeSO_WEBbinSaleValidator.dll - Ved oppgradering vil denne filen forsvinne og må legges inn på nytt i bin mappen.

     CONFIG: D:SuperOfficeSO_WEB_CUSTOM_PATHWebClientWebSaleSoSaleMainViewView.config - Dette er en kopi av en det opprinnelige konfigurasjonsfilen og må også med for at scriptet skal fungere

 

1.2 LÅSING AV FELTER(Felter på salg)

Når en bruker redigerer et salg hvor Quotation Type = Krantz Master Quotation, låses feltene Quotation Type. Amount og Profit. Hvis Quotation Type er valgt, men satt til noe annet enn dette, låses bare Quotation Type.

     Filplasseringer:

     SCRIPT/DLL: D:SuperOfficeSO_WEB_SCRIPTSLockSaleAmountAndQuotationType.dll 

1.2 Dokument og salg synlighet("Visible for") - lagt til 30.06.17

Når et salg lagres settes alle salgsdokumenters "Visible For" til det samme som salgets "Visible For".

Kildekode ligger på GitHub. .dll filen ligger på samme plassering som andre scripts.

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag