SendSMS – Arkivering

Spørsmål:

Kan jeg arkivere SMS'ene jeg sender fra SuperOffice på kunden, hva kan jeg arkivere de som?
 

Alle SMS'er du sender ut fra SuperOffice kan arkiveres mot mottakeren eller mottakerne. 
Du kan også akrivere SMS'en mot et prosjekt eller et salg hvis dette er relevant for det som sendes ut. 

 

 

Hva SMS'en  arkiveres som avhenger av hvilke avtaletyper som er definert for arkivering av SMS. Du må være administrator i SuperOffice for å få tilgang til dette. 
 

Arkiveringstyper kan settes opp her: 
Velg hvilke avtaletyper som skal være tilgjengelig for arkivering av SMS ved å sette på en hake. 

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag