Superoffice – Forskjellen mellom statisk, dynamisk og kombinasjonsutvalg

Spørsmål:

Hva er forskjellen på de forskjellige utvalgstypene? Statisk, dynamisk og kombinasjon

Et utvalg er en navngitt liste basert på kriterier du selv har oppgitt. Det kan lages utvalg på alle delene i systemet både prosjekter, salg, dokumenter og oppfølginger. Du kan for eksempel lage et utvalg over dine største kunder eller et eget utvalg kontakter og kontaktpersoner. Det finnes tre ulike typer utvalg:

Statisk utvalg:
Et statisk utvalg inneholder kun de medlemmene som du legger inn manuelt, i motsetning til et dynamisk utvalg.
Etter at du har opprettet et statisk utvalg og lagt til medlemmer, vil utvalget inneholde de samme medlemmene
helt til du selv legger til flere medlemmer i utvalget eller fjerner medlemmer fra utvalget.
Bruk et statisk utvalg hvis du hele tiden vil ha full kontroll over medlemmene i utvalget.

Dynamisk utvalg:
Et dynamisk utvalg kan sammenlignes med et lagret søk som utføres hver gang du ser på utvalget.
Hver gang du legger til oppføringer i SuperOffice med data som oppfyller søkekriteriene i et dynamisk utvalg,
vil utvalget oppdateres med det nye medlemmet, i motsetning til et statisk utvalg.
Bruk et dynamisk utvalg hvis du ønsker en oppdatert oversikt over kontakter, salg, prosjekter, dokumenter, oppfølginger eller
produkter som oppfyller et bestemt sett med søkekriterier.

Kombinasjonsutvalg:
Et kombinasjonsutvalg er en kombinasjon av to eksisterende utvalg. Kombinasjonsutvalget kan inneholde oppføringer som er felles 
for de to eksisterende utvalgene, oppføringer som er forskjellige, oppføringer som bare er i ett av utvalgene og alle oppføringer i de to utvalgene.

Det er visse begrensninger for hva som kan kombineres:
Hvis du velger å opprette et kombinasjonsutvalg bestående av kontakter, gjøres alle typer utvalg tilgjengelig.
Hvis du derimot velger å opprette et kombinasjonsutvalg bestående av salg, prosjekter, dokumenter, oppfølginger eller produkter,
gjøres bare utvalg av den valgte typen tilgjengelig.

De to utvalgene som kombineres, kan være statiske eller dynamiske. Og når du har opprettet et kombinasjonsutvalg,
kan du velge å gjøre det om til et statisk utvalg.

Kun i utvalg 1               
Viser oppføringer som finnes i utvalg 1, og ekskluderer oppføringer som finnes i både utvalg 1 og 2.

Kun i utvalg 2               
Viser oppføringer som finnes i utvalg 2, og ekskluderer oppføringer som finnes i både utvalg 1 og 2.

Felles                            
Viser bare oppføringer som finnes i både utvalg 1 og 2.

Forskjellig                    
Viser bare oppføringer som finnes enten i utvalg 1 eller i utvalg 2.

Alle                               
Viser alle oppføringer i både utvalg 1 og 2.


 

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag