SuperOffice – Hvordan opprette et utvalg

Spørsmål:


Hvordan oppretter jeg et utvalg i SuperOffice?

Et utvalg er en navngitt liste basert på kriterier du selv har oppgitt. Det kan lages utvalg på alle delene i systemet både prosjekter, salg, dokumenter og oppfølginger. For eksempel lage et utvalg over dine største kunder eller et eget utvalg kontakter og kontaktpersoner.

1. Klikk på utvalgsknappen i venstremenyen

2. Klikk på ny knappen for å opprette et nytt utvalg

3. Gi utvalget et beskrivende navn som gjør det lett å finne senere. Velg hva det skal være et utvalg av, og velg om det skal være et statisk, dynamisk eller kombinasjonsutvalgEt statisk utvalg inneholder bare de medlemmene som du legger inn manuelt.
 
Et dynamisk utvalg alltid vil oppdateres automatisk hvis det legges til nye kontakter eller kontaktpersoner som passer til utvalgskriteriene.
 
Et kombinasjonsutvalg er en kombinasjon av to eksisterende utvalg.
Kombinasjonsutvalget kan inneholde oppføringer som er felles for de to eksisterende utvalgene, oppføringer som er forskjellige, oppføringer som bare er i ett av utvalgene og alle oppføringer i de to utvalgene.

Du kan gjøre dynamiske utvalg og kombinasjonsutvalg om til statiske utvalg, men du kan ikke gjøre statiske utvalg om til dynamiske utvalg eller kombinasjonsutvalg.


Statisk utvalg

Dersom du velger statisk utvalg, vil følgende dialogboks kommer frem. Her velger du de ulike kriteriene du ønsker å sette.
Man kan legge til flere kriterier. 

Dynamisk utvalg

Dersom du velger et dynamisk utvalg, vil dette skjermbilde dukke opp:
Ved å klikke på Legg til, vil du få opp følgende dialogboks for å sette kriterier:Nå kan du velge fra nedtrekkslisten hvilke kriterene du ønsker å sette:
Kombinasjonsutvalg

Dersom du velger kombinasjonsutvalg, vil følgende dialogboks kommer frem.

Et kombinasjonsutvalg er en kombinasjon av to eksisterende utvalg. Kombinasjonsutvalget kan inneholde oppføringer som er felles for de to eksisterende utvalgene, oppføringer som er forskjellige, oppføringer som bare er i ett av utvalgene og alle oppføringer i de to utvalgene. Det er imidlertid visse begrensninger for hva som kan kombineres:

·         Hvis du velger å opprette et kombinasjonsutvalg bestående av kontakter, gjøres alle typer utvalg tilgjengelig.

·         Hvis du derimot velger å opprette et kombinasjonsutvalg bestående av salg, prosjekter, dokumenter eller oppfølginger, gjøres bare utvalg av den valgte typen tilgjengelig.

De to utvalgene som kombineres, kan være statiske eller dynamiske. Og når du har opprettet et kombinasjonsutvalg, kan du velge å gjøre det om til et statisk utvalg.


Resultat av utvalg

Her er resultatet av et dynamisk utvalg over gjeldende brukers salg:

Konfigurering av visning

Det er mulig å konfigurere visningen av resultatet. Det gjøres ved å høyreklikke i overskriftsraden, da vil du få opp en boks som gir deg en mulighet som heter ”Konfigurere kolonner”. Klikk på denne.Her ligger alle tilgjengelige kolonner og valgte kolonner:

Eksport av utvalg

Man kan eksportere utvalget til Excel ved å klikke på "Eksporter"
 

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag