Superoffice – Oversikt av dagboken

Spørsmål:

Hvorfor er dagboken i SuperOffice todelt - visuell kalender og liste over aktiviteter og salg?

Dagboken i SuperOffice er laget slik at man har oversikt over dag, uke og måned. Det er mulig å se andre dagbøker til f.eks. kollega eller ressurser (møterom, utstyr osv). Dagboken benyttes til å planlegge og utføre oppfølginger, oppgaver og samtaler. Visualisering av gjøremål og opplisting av de gjøremål man ønsker utført gir full oversikt i ett skjermbilde, både over hva som skal gjøres og hva som er glemt (og må re-planlegges).

Dagboken består av to deler (se bilde):
1: En visuell kalender
2: En detaljkortdel for aktiviteter og salgVisuell kalender (1)
Den visuelle kalenderen benyttes til å planlegge aktiviteter med dato og tid slik at disse blir utført. Vi anbefaler at man ikke benytter den visuelle kalenderen som en huskeliste, men kun for aktiviteter som skal utføres. Ved å trykke på de ulike fanene øverst kan man bytte mellom visning for dag, uke, måned og oversikt. Ved å trykke på brukerens navn kan man velge å se en dagbok for annen kollega eller ressurs ved å velge fra listen som kommer opp.

Detaljkort for aktivteter (2)
Detaljkortet for aktiviteter lister alle dokumenter, oppfølginger og oppgaver som enten er planlagt frem i tid eller glemt satt utført. Dette gir brukeren en god oversikt over status på egne gjøremål. En rød linje i listen betyr at gjøremålet er passert på dato man selv har satt som frist. Ved å utføre gjøremålet eller re-planlegge til en annen dato (dra-og-slipp til visuell kalender eller dobbeltklikk) kan man få kontroll på gjøremålet igjen. Ganske Enkelt anbefaler at man ukentlig setter av tid til å gå gjennom dagboken og alle gjøremål i listen slik at denne ikke vokser og blir for lang. Husk at alle gjøremål skal utføres som endelig status.

Detaljkort for salg

Ved å klikke på fanen for Salg  får man en liste over brukerens egne salgsprosesser slik at man enkelt kan prioritere og jobbe med de rette salgene. Listen prioriterer basert på Neste aktivitet  som betyr dato for et gjøremål planlagt i salgsprosessen skal skje, uavhengig av dato salget forventes solgt. Dette gjør at man enkelt kan følge med på at alle salgsprosesser blir fulgt opp. Ideelt skal Neste aktivitet og  Dato kolonnene aldri ha samme dato. Dobbeltklikk på linjen for å gå direkte til salgsprosessen.

Innstillinger
Det finnes mange innstillinger for å tilpasse og utnytte dagboken i SuperOffice best mulig. Vi anbefaler at man kontakter sin rådgiver hos Ganske Enkelt for en gjennomgang slik at det blir riktig for hver enkelt.

Skjermbildene er basert på SuperOffice 8. Funksjonaliteten er den samme for SuperOffice 7.

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag