Tirsdag29. november

Nettkurs Utvalg og Dashbord i SuperOffice

Lær deg ferdighetene for å lage utvalg, både statiske, dynamiske og kombinerte.

Ved bruk av utvalg i SuperOffice kan du enkelt sortere og filtrere informasjon. Du kan for eksempel vise alle kunder uten aktivitet siste året, alle åpne salgsmuligheter neste kvartal, alle pågående prosjekter med en gitt status og alle kontaktpersoner som skal motta nyhetsbrev. Og alle utvalgene kan nå også vises som grafer. Med andre ord kan man i SuperOffice lage lister og grafer på det meste.

Vi viser GDPR-funksjonalitet knyttet til utvalg, og lærer deg om masseendringsfunksjonen i SuperOffice.

Med dashbord i SuperOffice kan man lage skreddersydde skjermbilder med relevante grafer og oversikter for ledelsen og for hver enkelt selger. Slik kan man følge med på personlige og bedriftens KPIer (måleparametere). Kurset tar en gjennomgang av mulighetene.

Kursinnhold: Lage utvalg, både statiske, dynamiske og kombinerte. Sette opp kriterier for utvalg og få forståelse av sammenhengen mellom de ulike kriteriene. Vise grafer av utvalget. Vi ser også på de ulike bruksområdene og mulighetene med utvalg. Masseendring av kontakter (GDPR-klargjøring). Videre lage nytt dashbord, justere et dashbord og bruke utvalg som grunnlag i dashbord.

Forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap i bruk av SuperOffice.

  • Varighet09:00 - 11:00
  • DeltakereMaks antall: 5
  • Sted Vis i kartTeams - deltakere vil motta møteinvitasjon
  • Kr 990,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
Tirsdag6. desember

Nettkurs SuperOffice CRM Administrator

Lær deg basisferdighetene du trenger som administrator av SuperOffice CRM-løsningen, uansett hvor du befinner deg! Kurset gjennomføres live av vår kursholder med maksimalt 5 deltakere for å gi rom for god interaksjon underveis.

CRM Administratorkurset er beregnet for personer som har rollen som administrator/superbruker i bedriften, men passer også for IT-personell som skal drifte og forstå mulighetene i SuperOffice. Målet med kurset er å gjøre deg i stand til å foreta nødvendige endringer i SuperOffice og være en ressurs og motivator for resten av SuperOffice-brukerne i bedriften.

Kursinnhold: Kurset kommer innom lisenser, maler, lister, felt og brukere.

Forkunnskaper: God kjennskap til bedriftens "business" og bedriftens bruk av SuperOffice.

  • Varighet09:00 - 12:00
  • DeltakereMaks antall: 5
  • Sted Vis i kartTeams - deltakere vil motta møteinvitasjon
  • Kr 1490,- per deltakerKunder med GEAS-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.